Prelegenci

Dariusz Ambroziak
Koordynator Strategii IT
LuxMed

Od 2016 r. w Grupie LUX MED pełni rolę Koordynatora Strategii IT – rozwija obszar IT Govarnance w zakresie procesów, celów, mierników i strategii IT.

Wojciech Beśka
Dyrektor Architektury IT i Roadmapy Rozwoju
Orange Polska

Od 3 lat dyrektor odpowiedzialny w Orange Polska za obszar Architektury IT, w tym m.in. governance, strategię, wypracowywanie koncepcji nowych rozwiązań czy zarządzanie portfolio aplikacji.

prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
Kierownik Zakładu Zarządzania IT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i eksperckie koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarządzania IT. Obecnie skupia się na zastosowaniu tych koncepcji do: zarządzania dużymi programami transformacyjnymi, koordynacji realizacji portfeli projektów oraz wdrażania mechanizmów Data Governance.

Piotr Szarwas
Head of IT PL
Innogy (d. RWE)

Dyrektor IT Polska odpowiedzialny za zarządzanie usługami IT w Innogy (grupa RWE w Polsce). Dysponuje długoletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania, architektury i bezpieczeństwa IT zdobyte w wielu dużych projektach informatycznych.