prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania IT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).

Ukończył szkolenia z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML (certyfikat IBM Rational) oraz architektury korporacyjnej (certyfikaty TOGAF – zarówno w wersji 8 jak i 9 oraz ArchiMate 2.0). Uczestniczył w szkoleniach z zakresu m.in: metodyki MSP (certyfikat MSP Foundation), RUP, Prince2, ITIL (certyfikat ITIL Foundation), zarządzania portfelem projektów, Balance Scorecard, budowy strategii organizacji.

W latach 2000–2007 pracował w Departamencie ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów (gdzie m.in. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Strategii i Architektury). Uczestniczył w projektach m.in. dla Resortu Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Banku Polskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, Orange.

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) – w szczególności jej zastosowania  w transformacji działania organizacji – zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Jest pomysłodawcą i twórcą Akademii Standardów IT. Jest to przedsięwzięcie promujące wykorzystanie dobrych wzorców (takich jak TOGAF, ITIL, COBIT, Prince2/PMBOOK, BABOK) w obszarze zarządzania IT w firmach i urzędach.

Zaangażowany jest w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF (certyfikował ponad 400 osób w Polsce). Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników firm doradztwa strategicznego, sektora IT, banków, firm ubezpieczeniowych, telekomunikacji, energetyki i gazownictwa, administracji publicznej i służby zdrowia.

Autor blisko 100 publikacji, artykułów i prezentacji z zakresu architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej (pełna lista publikacji dostępna jest na stronie www.AndrzejSobczak.net). Współredaktor i współautor książki “Wstęp do architektury korporacyjnej”, która jako pierwsza pozycja w Polsce w całości poświęcona jest architekturze korporacyjnej. Autor monografii „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych” wydanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2013 opublikował monografię “Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne“, która stanowi podsumowanie 3 lat jego badań w tym obszarze. W 2013 r. udostępnił również pierwszy w Polsce e-book w całości poświęcony architekturze korporacyjnej pt. “Oblicza architektury korporacyjnej“.

Prywatnie szczęśliwy mąż Ani i dumny tata Krzysia oraz Zosi :).