Paweł Idczak

Architekt korporacyjny
Orange Polska
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Architekt z zamiłowania. Posiada wieloletnie doświadczenia w IT w obszarze telco. Przeszedł pełną ścieżkę od programisty, analityka, projektanta systemów, administratora, architekta rozwiązań i w końcu architekta korporacyjnego.
Zdobywał doświadczenie m.in. w AT&T i Netii. Od 10 lat na stanowisku Architekta Korporacyjnego w Orange Polska. Autor strategii IT dla obszarów Portali, Hurtu, BI i strategii technologicznych m.in. dla aplikacji mobilnych. Obecnie w Wydziale Strategii Architektury i Innowacji.
Absolwent Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.