Michał Owczarek

Architekt biznesowy
ING Luxembourg
Luxemburg
Poinformuj o wystąpieniu:

Michał pracuje w ING Banku Śląskim od 3,5 roku. Od początku związany z Wydziałem Architektury. W chwili obecnie pracuje w roli Analityka Biznesowego w ING Banku w Luxemburgu.
Od początku swojej pracy uczestniczył w inicjatywach związanych z innowacjami w ING Banku w Polsce oraz na poziomie Grupy ING. Był zaangażowany w prace związane z opracowaniem i wdrożeniem metodologii Grupy ING w zakresie innowacji. Uczestnik kilku międzynarodowych grup poświęconych wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. W ING Banku Śląskim inicjował i prowadził współprace ze start-up’ami.
Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów odbył stypendium na Universidad Pablo de Olavide w Hiszpanii. Ukończył, także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Business/IT Alignment.