Marlena Wilk

Kierownik Zespołu Architektów Korporacyjnych
PZU
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Od 20 lat kariery zawodowej związana z sektorem ubezpieczeń, 10 lat po stronie biznesowej, 10 lat w IT.
Przez ponad 3 lata występowała w roli Architekta Korporacyjnego odpowiedzialnego za obszary ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych, gdzie koncentrowała się na zdolnościach organizacji w obszarze wytwarzania produktów oraz rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych.
W ciągu ostatnich 2 lat aktywnie uczestniczyła w procesach due diligence prowadzonych przez Grupę PZU.
Od ponad 2 lat kieruje zespołem Architektów Korporacyjnych co znacznie rozszerzyło pole działania i perspektywę.