dr Robert Fedorowicz

Szef Zespołu Architektury IT
TVN S.A.
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent fizyki technicznej (Wojskowa Akademia Techniczna 1994), uzyskał tytuł doktora w zakresie mechaniki (2001). Absolwent Informatyki Gospodarczej (SGH 2004) . Od ponad 20 lat związany z IT.

Kieruje zespołem kierowników projektów i architektów zorganizowanych w Zespół Architektury. Posiada doświadczenie architektoniczne i integracyjne zdobyte w telekomunikacji (ponad siedem lat). Uczestniczył aktywnie w programie Transformacji Architektury Netia w roli architekta (dwa lata) oraz w Programie Integracji Dialog2Netia w zakresie planowania działań oraz budżetu operacyjnego/inwestycyjnego IT (przez trzy kolejne lata). Zorientowany na poszukiwanie rozwiązań architektonicznych wspierających realizację celów biznesowych oraz związanych z nimi korzyści. Zarządzanie portfelem projektów wykorzystuje do ukierunkowanego rozwijania architektury IT.

Uzyskał certyfikację w zakresie TOGAF (Foundation), MSP (Foundation) Prince2 (Practitioner) oraz ITIL (Foundation).