Dariusz Ambroziak

Koordynator Strategii IT
LuxMed
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Od 2016 r. w Grupie LUX MED pełni rolę Koordynatora Strategii IT – rozwija obszar IT Govarnance w zakresie procesów, celów, mierników i strategii IT.
W latach 2012-2016 pracował w Grupie PGE jako Ekspert Biznesowy w obszarze CRM gdzie był odpowiedzialny za kreowanie strategii usług IT w obszarze CRM i inicjowanie projektów rozwojowych realizujących tę strategię.
W latach 2009-2012 pracował w Grupie PZU, gdzie Kierował Zespołem Strategii Architektury IT. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zespół Architektów Korporacyjnych kreujących strategię architektury IT i nadzorujących jej realizację w projektach IT.
W latach 2008-2009 pracował dla firmy TouK jako freelancer świadcząc usługi Project Managementu i prowadząc projekty dla dużych klientów.
W latach 2001-2007 pracował dla Orange Polska na stanowisku Kierownika Wydziału Rozwoju Systemów Obsługi Klienta, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie rozwoju systemów CRM w obu spółkach oraz kreowanie strategii IT w tym obszarze.
W 2008 ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego (dawniej Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania). W 2001 ukończył kierunek Informatyka na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Uwielbia narciarstwo i żeglarstwo. Jest też strzelcem sportowym.